Ljus inte våld 2017

13.11.2017 kl. 18:33
Lördagen den 25.11 kl 18 tänder vi ljus på Rådhusets trappa tillsammans med Kvinnojouren
På FNs internationella dag mot våld mot kvinnor tänder vi ljus på Rådhusets trappa mor våldet