Kvinnolunch med Kvinnoförbundets riksdagsvalskandidater

02.04.2019 kl. 13:30
Vi bjuder på lunch i Svenska gården, Herrholmsgatan 18 den 5.4 kl 11.30.
Välkommen och luncha tillsammans med Anna-Maja Henriksson, Ida-Marie Jungell, Ramieza Mahdi och Leena Nikkari- Östman.